FilmTrain

Fra NotatWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

FilmTrain var et tværregionalt 2-årligt uddannelsesprogram for medieproducenter på henholdsvis Fyn og i den tyske K.E.R.N.-region, som blev iværksat 2004-2006 indenfor rammerne af det EU-støttede Interreg IIIA-projekt. Projektet havde til formål at styrke projektdeltagerne som uafhængige professionelle producenter af medierelaterede produktioner, for derigennem at medvirke til at styrke regionerne i forhold til lokal medieproduktion.

Forløb

FilmTrain PR Concept Art

FilmTrain-forløbet bestod af en seminarrække på 12 seminarer, med deltagelse af en lang række branchefolk, samt af udviklingen og produktionen af hver enkelt deltagers egen dokumentarfilm. For at skabe en række sammenlignelige forløb i deltagernes projekter, har dokumentarfilm/tv været valgt som den på forhånd givne genre, selvom forløbet undervejs har berørt mange almene og konvergerende aspekter af medieproduktion.

Seminarerne har haft til hensigt at medvirke til at give en fordybelse og indsigt i et professionelt produktionsforløbs forskellige faser, samt skabe og styrke deltagernes faglige, professionelle netværk. Hvert enkelt seminar har således bl.a. haft deltagelse af markante branche-personligheder som f.eks. Prami Larsen fra Filmværkstedet og Arne Bro fra Den Danske Filmskoles dokumentarlinie, og hertil en lang række TV-redaktører og uafhængige film/tv producenter fra både Danmark og Tyskland.

Organisation

Samarbejdspartnere

FilmTrain er realiseret som et EU-støttet Interreg III A projekt, i et samarbejde mellem

FilmTrain løber af stablen 2004-2006 med stor bevågenhed fra de deltagende institutioner. Fra tysk side ønskedes bl.a. "at knytte tættere bånd til den blomstrende skandinaviske filmindustri" (citat fra tysk formålserklæring). Fra dansk side håbes det, at FilmTrain-programmet kan medvirke til at standse unge mediefolks flugt fra Fyn og sparke gang i en positiv udvikling indenfor medieområdet i regionen.

Der arbejdes såvidt vides med at etablere en form for master-uddannelse for medie-professionelle, når det første FilmTrain-forløb er tilendebragt primo 2006.

Deltagere

I projektet deltager 12 film/tv producenter fra henholdsvis Fyn og Slesvig. Deltagerne kommer overvejende fra regionernes større byer, Odense og Kiel.

Deltagere : Morten Blaabjerg, Anne Goltz, Christian Hülnhagen, Kasia Køhler Larsen, Moses Merkle, Peter Michaelsen, Friederike Rückert, Elisabeth Saggau, Ulrich Selle, Martin Sommerdag, Christian Urban, og Jens Wellejus.

Christian Hülnhagen forlod primo 2005 FilmTrain-forløbet. I hans sted indtrådte Morten Christian Jarner Olsen.

Ansatte

Henning Pryds, Jannick Kirk Sørensen, Hans Bang, Claudia Willke, Bernd Günther Nahm, Lars Michelsen m.fl.

Gæsteforelæsere

Filmproduktioner

FilmTrain-projektet præsenterede 11 færdige filmproduktioner, ved to arrangementer i henholdsvis Kiel og Odense. Der blev produceret 11 færdige film, og ikke 12 som planlagt.

Relaterede opslag

Yderligere information

Personal tools