Hjælp:Tags

Fra NotatWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Tags er et vigtigt redskab til at organisere og synliggøre informationsmængden i NotatWiki. Notater i wikien kan tildeles et eller flere tags, hvorefter det pågældende notat vil være linket fra de pågældende tags sider.

Sådan tilføjer du et tag til et notat

For at lette håndteringen af tags i wikien indlejres alle anvendte tags i en skabelonside, der herefter anvendes som tag på alle relevante sider. Dette har bl.a. den fordel, at hvis man beslutter at omdøbe et anvendt tag, skal det kun ændres eet sted i wikien, dvs. i skabelonen, der imidlertid kan optræde på og have effekt på alle de relevante sider.

1. En hvilken som helst side tilknyttes et tag ved at tilføje kodestumpen {{tag}} - hvor tag er det ønskede tag - et hvilket som helst sted på den pågældende side. Denne kode tilføjes for hvert tag, som ønskes for den pågældende side. Siden optræder da automatisk på listen over sider der har fået det pågældende tag.

Hvis det valgte tag er anvendt på andre sider, vil det automatisk optræde på siden under sidens øvrige indhold. Hvis tagget er nyt, optræder det som et ikke-oprettet link. Det skal oprettes på flg. måde :

2. Aktivér linket. Dette åbner en ny skabelon der har samme navn som dit angivne tag. I denne skabelon indsættes følgende kode-stump :

<includeonly>[[Tag:valgt tag]]</includeonly>

<noinclude>{{skabelon|valgt tag}}</noinclude>

Dette indsætter tagget 'valgt tag' i skabelonen, og tilføjer samtidig en skabelon til skabelonen, hvor denne tagges med 'skabelon-tag'. Alle tags der tilføjes på denne måde vil herefter dele et fælles tag ('skabelon-tag'), der gør det muligt at tilføje data til alle anvendte tags.

3. Tilbage på den taggede side er det nødvendigt at tilføje en kort beskrivelse af tagget på tag-siden, før tagget bliver til et 'aktivt link' — eller alternativt, at tilføje et eksisterende tag til det nye tag.

Eksisterende tags

Du finder en komplet oversigt over alle tags, som er anvendt i NotatWiki, på denne side, der fungerer som en form for sitemap for hele wikien.

Personal tools