Holdingselskab

Fra NotatWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Holdingselskab

Et holdingselskab har til formål at eje et eller flere "driftsselskaber." Holdingselskabets aktiviteter bliver derfor udelukkende af finansiel karakter, forstået på den måde, at der ikke foregår nogen form for produktion i holdingselskabet. De finansielle opgaver består hovedsageligt i at eje aktierne i driftsselskabet samt administration af udloddet udbytte fra driftsselskabet.

Stiftelsen af holdingselskabet får den betydning, at indehaveren ikke direkte fremstår som ejer af driftsselskabet. I stedet ejes samtlige aktier i holdingselskabet, og dette selskab ejer alle aktierne i driftsselskabet. Konsekvensen af denne konstruktion bliver, at man indirekte ejer driftsselskabet.

Selskabskonstruktionen, hvor der er et holdingselskab mellem ejeren og driftsselskabet, har flere fordele. For det første kan salget af driftsselskabet ske skattefrit, hvis holdingselskabet har ejet driftsselskabet i mere end tre år. Dette betyder, at beskatningen af gevinsten, som opnås ved salget af driftsselskabet, udskydes på ubestemt tid, eller indtil man sælger holdingselskabet. Køber får dog ikke mulighed for at afskrive på eventuel goodwill.

En anden fordel er, at udbytte som udloddes fra driftsselskabet til holdingselskabet ikke beskattes, hvilket betyder at likvide midler i driftsselskabet skattefrit kan føres op i holdingselskabet. Konsekvensen af denne handling bliver, at man maksimalt mister de tilbageværende værdier i driftsselskabet, hvis driftsselskabet mødes med et erstatningskrav eller går konkurs, idet holdingselskabet ikke hæfter for driftsselskabets forpligtigelser. Pengene, som føres op i holdingselskabet kan eventuelt anvendes til at starte endnu et driftsselskab med en anden aktivitet.

Udlodning af udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet vil reducere værdien af driftsselskabet. Dette vil gøre det lettere for en eventuel køber at skaffe anskaffelsessummen. Med henblik på at udnytte denne fordel, kan driftsselskabet udlodde udbytte, som overstiger de likvide midler, hvorefter driftsselskabet kommer til at skylde holdingselskabet det ikke betalte udbytte.

Hvis det selskab, indehaveren ejer, går konkurs og bliver endelig opløst inden 3 år efter købet, kan tabet ikke give skatterabat i den almindelige skat. Hvis der er etableret holdingselskab kan holdingselskabet formodentlig overleve 3 år uanset driftsselskabet går konkurs, hvorefter der er fradrag for tabet.

Der er også mulighed for at reducere den kapital som indehaveren skal indbetale, fra kr. 500.000 til kr. 125.000, hvis holdingselskabet er et anpartsselskab og driftsselskabet er aktieselskabet. I så fald skal holdingselskabet optage et lån på de resterende kr. 375.000.

Der kan også være skattefordele i at lade holdingselskabet kautionere for driftsselskabets bankgæld, og derefter lade indehavere kautionere for kautionisten.

Konklusionen på den ovenfor beskrevne holdingmodel bliver, at der i de fleste tilfælde opnås en stor fordel ved at stifte et holdingselskab. Holdingsselskabet påføres minimale omkostninger til stiftelse og regnskabsaflæggelse, men det er vores opfattelse, at de fordele, der er mulighed for at opnå, langt overstiger denne lille ulempe. Der er krav om at holdingselskabers årsrapporter bliver revideret uanset størrelse.
Personal tools