Jordværdibeskatning

Fra NotatWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Jordværdibeskatning, på engelsk Land Value Tax (LVT), er en beskatningsform, der beskatter den uforbedrede værdi af jord. På dansk kendes jordværdibeskatning også under begrebet 'grundskyld', som alle grundejere i Danmark betaler. Begrebet 'grundskyld' fremhæver den retfærdige idé i jordværdibeskatning ved, at man bør betale noget tilbage til fællesskabet for det privilegium at eje og udnytte et stykke af vores fælles jord, og dermed hindre andre i det samme.

Idéen i at beskatte den uforbedrede værdi af jord er at værditilvæksten i samfundet vil afspejles i jordværdierne, som opretholder en pris svarende til de økonomiske muligheder i det pågældende område. Når den uforbedrede værdi af jorden beskattes (dvs. forpagtningsværdien af en grund) skaber det incitament til at udnytte jorden økonomisk - eller afhænde den til andre til den korrekte pris (dvs. den der svarer til de økonomiske muligheder i området). Man undgår således at værditilvæksten i samfundet uretmæssigt havner i grundejernes lommer, når det går godt økonomisk i samfundet, ved at grundpriserne og forpagtningsværdierne derved stiger. Derimod kommer (en del af) værditilvæksten i samfundet tilbage i statskassen, der således bliver i stand til at foretage nye værdiskabende investeringer i f.eks. infrastruktur og offentlig service, der således igen betyder, at grundværdierne i de forbedrede områder vil stige. Dermed skabes en sund økonomisk cyklus, der kommer fællesskabet til gode.

Samtidig stilles virksomhedsejere og lønmodtagere (lejere) i den stærkest mulige forhandlingsposition i fht. grundejeren, idet lejen afspejler den reelle værdi af det lejede - og ikke spekulation i værdistigninger pga. den økonomiske vækst i samfundet (som ultimativt fører til bobler).

Den amerikanske økonom Henry George lancerede med sin bog Fremskridt og fattigdom jordværdibeskatning som den helt afgørende komponent i at komme fattigdom til livs i det kapitalistiske samfund.

Yderligere information

Personal tools