Kaplak

Fra NotatWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Káplak beskriver en procentdel af et skibs fragt, som tilfalder skipperen for god behandling af fragten. Udtrykket kommer fra hollandsk, og betyder oprindeligt 'stof til en hue'. Dette hentyder til at skipperen skulle modstå fristelsen til at gå under dæk i dårligt vejr. Som Salmonsens Konversationsleksikon udtrykker det :

Káplak, et Tillæg til Fragten af visse Procent af dennes Beløb ved Transport til Søs. Denne ejendommelige Udstykning af Fragten i to Dele har en hist. Forklaring. Det havde nemlig fra gl Tid været Skik, at Befragteren gav Skipperen en Godtgørelse, K., for at han skulde varetage hans Interesser godt under Rejsen. Betegnelsen kommer af det holl. kaplaken, Tøj til en Hue ell. Hætte (kap), hvilket gaves Skipperen in natura, for at han ikke skulde fristes til at gaa under Dækket i ondt Vejr. I nyere Tid har man indset, at det ikke er heldigt, at Skipperen, der under Rejsen skal varetage alle Interesser lige vel, saaledes modtager Drikkepenge af Befragteren. Nordisk Sølov bestemmer derfor i § 60, at Skipperen i Regnskabet skal godskrive Reder enhver Godtgørelse, som han modtager af Befragter, Ladningsejer e. a., med hvem han i egenskab af Skipper har haft med at gøre. - Derimod er der naturligvis intet til Hinder for, at Rederen i St f. ell. foruden Hyren tilsiger Skibsføreren som Vederlag for hans Tjeneste Procenter af Skibets Fragt, hvilke Procenter ogsaa benævnes K. Gyldigheden af en saadan Aftale er udtrykkelig forudsat i Sølovens § 68 saavel som i § 8 i det af den fælles nordiske Kommission til Sølovens Revision i Foraaret 1921 afgivne Udkast til en Sømandslov. (L.A.G.). E.T.
Salmonsens Konversationsleksikon, 2. Udgave, Bd. XIII, s. 536
Snapshot af Kaplak.com, 29. januar 2008

Kaplak er også navnet på en virksomhed der blev startet af Morten Blaabjerg i 2007, hvis mål var at bygge en internetbaseret distributionsmodel for kulturelle nicheproducenter. Idéen var kort fortalt at producenten via modellen på forhånd kunne angive hvor stor en 'kaplak' denne var villig til at betale for at få sit produkt solgt. Tilmeldte distributører kunne da videresælge produkterne i deres respektive nichemiljøer mod at få udbetalt deres kaplak. Modellen kendes i forvejen på nettet som affiliate marketing, hvor en række forskellige websites markedsfører et produkt for en producent ved at bære bannerannoncer, betalt pr klik eller salg. Kaplaks nye bidrag var at producent og 'skippere' i meget høj grad selv skulle være i stand til at regulere deres forhold, ved at 'skrue op eller ned' for kaplak, til- og fravælge produkter osv. Kaplak skulle kunne blive i stand til at nå enddog meget lokale miljøer på nettet, for at sælge de meget smalle produkter.

Tanken bag var, at ved en meget præcist pin-pointet global distribution af f.eks. "smalle" film og andre kulturelle produkter kunne der opnås en langt bedre økonomi for små kulturelle producenter, end før havde været tilfældet. Produkter, som før var "smalle", fordi de kun blev set (og ikke mindst efterspurgt) af et territorialt begrænset publikum, kunne via internet ramme deres niche langt mere præcist. Kaplak skulle tilbyde værktøjer til distribution og betaling, som f.eks. kunne anvendes på kundens eget website, samt på hele Kaplaks netværk af affiliate websites.

Kaplak gik i 2007 igang med en langsigtet udviklingsfase, herunder opbygning af et første website der skulle anvendes som kommunikationskanal for udviklingsarbejdet. Kaplaks første website gik online 15. december 2007, designet af Johnnie Johansen. Virksomheden fik også en forretningsplan der stilede imod yderligere venture kapital finansiering. I den forbindelse gennemførte Kaplak i 2008 et pre-springboard hos ConnectDenmark. I 2008 blev også Jesper Beltoft Lund og Anders Nicolaisen tilknyttet som udviklere.

Bag Kaplak stod Kaplak Investorforening, som blev stiftet 15. oktober 2007 af Morten Blaabjerg (formand), Jens Wellejus (næstformand) og Jesper Böttzauw (kasserer). Foreningen var kortlivet og blev efter interne uenigheder opløst i begyndelsen af 2008. Virksomheden blev endeligt lukket i begyndelsen af 2009, fordi det ikke var lykkedes at opbygge en holdbar forretningsmodel, og ej heller at tiltrække kapital til videre udvikling.

Kaplak havde igennem det meste af forløbet adresse i Forskerparken nær Syddansk Universitet, i iværksætterværkstedet IDEA House.

Yderligere information

URL : http://blog.kaplak.net - Kaplaks blog

Personal tools