Lawrence Lessig

Fra NotatWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Lawrence Lessig

Lawrence Lessig (født 3. juni 1961), forfatter og professor i jura ved Stanford Law School, og kendt forkæmper for en liberalisering af intellektuel ejendomsret, i særdeleshed det nuværende copyright-regime i USA.

Indholdsfortegnelse

Eldred vs. Ashcroft

Lessig blev på et tidspunkt involveret i sagen Eldred vs. Ashcroft, hvor han repræsenterede internet-publicisten Eric Eldred og bl.a. førte sag for USA's højesteret, for at få kongressens 'Sonny Bono Copyright Extension Act' kendt forfatningsstridig. Eldred ønskede at gøre klassiske litterære værker (indenfor Public Domain) tilgængelige via internettet, men kongressen satte pludselig dette arbejde tilbage, da den på den amerikanske medieindustris forlangende, besluttede at forlænge copyright-beskyttelsen af værker, som ellers stod umiddelbart overfor at overgå til Public Domain.

Lessig tabte sagen. Men sagen gav anledning til flere års research, interesse og fordybelse i internettet, dets teknologi og strukturer, hvilket siden har givet anledning til adskillige bøger om emnet.

Free Culture

Senest har Lessig udgivet værket Free Culture (2004), over overvejelser om hvilke implikationer internettets nye teknologier har for den kreative proces, og for lovgivning om ophavsret og copyright. Efter Lessigs mening truer korporative selskabers hævdelse af egne interesser ved hjælp af copyright-lovgivning, ofte betegnet 'krig mod piratkopiering' ('war on piracy'), med at kvæle en teknologi, der i sin vorden rummer uanede nye perspektiver for kreativ udfoldelse. Krigen imod piraterne bliver således ikke blot en krig imod piratkopiering, men en krig imod selve den kreative proces som sådan, og de teknologier som gør nye kreative processer mulige.

En lang række kulturimperier er stille og roligt igang med at forvandle internettet til en kulturelt ensporet motorvej, og dermed ødelægge internettets unikke muligheder for fildeling, kulturel udveksling (med Lessigs begreb 'remixing culture') og tilgængeliggørelse af vores kulturarv. For langt størstedelen af den kulturelle produktion, som ikke ellers bringes i kommercielt omløb efter dens 'første liv', er forlængelsen af copyright-beskyttelsen en katastrofe i det digitale netværkssamfund. Så længe store mediekoncerner får lov uhindret at tilrettelægge rammerne for, hvordan vores kulturarv skal forvaltes, så bliver vores samfund kun fattigere - og en meget stor del af vores kulturarv hensygner, med risiko for at forsvinde.

Creative Commons

Lessig har bl.a. stået fadder til ophavsrets-konceptet og organisationen 'Creative Commons', som er et forsøg på at gøre op med rigide copyright-fastholdelser i relation til kreative processer. Creative Commons opererer bl.a. med det liberale udtryk 'some rights reserved', i modsætning til det totale 'all rights reserved'.

Lessig har besøgt Danmark ved flere lejligheder. Han besøgte IT-højskolen I København i december 1999, hvor han advarede mod IT-patenter. I efteråret 2004 gæstede han Syddansk Universitet men sin forelæsning over Free Culture, som gæst ved universitetets årligt tilbagevendende H.C. Andersen guest lecture. Han har senest været i Danmark 10. juni 2006, i forbindelse med lanceringen af de danske versioneringer af Creative Commons' licenser i København, samt i oktober 2007, i forbindelse med Danmarks Sociale Forum 2007.

Billeder af Lessig

Video

Lawrence Lessig i DeadlineDR2, 10. juni 2006

Lessigs intellektuelle sporskifte

Lessig var igen i Danmark til Danmarks Sociale Forum 2007. Her var han endnu engang i Deadline, 4. oktober 2007, hvor han uddybede sit 'sporskifte' fra intellektuel ejendomsret til politisk korruption

Mere om dette :

Lessig uddybede tidligere på sommeren sin beslutning i sin blog, 19. juni 2007 : http://lessig.org/blog/2007/06/required_reading_the_next_10_y_1.html

Relaterede opslag

Yderligere information

Video

Disse filer kan hentes ved hjælp af en bittorrent-klient 

Kontakt

Lawrence Lessig, Professor of Law
Stanford Law School, Crown Quadrangle, 559 Nathan Abbott Way, Stanford
CA 94305-8610, U.S.A.
Email : lessig@pobox.com

Presseforespørgsler bedes rettet til Lessigs assistent Elaine Adolfo, via email.

Personal tools