Ophavsret

Fra NotatWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Ophavsret giver den, som har skabt et kunstnerisk værk, en begrænset eneret (som regel et tidsbegrænset monopol) til at tillade offentliggørelse, offentlig fremførelse og kopiering af værket. Ophavsret er i Danmark funderet i Lov om ophavsret.

I de senere år er det blevet langt lettere at kopiere tekster og kunstneriske værker, som musik og film, der enten i forvejen produceres digitalt elller nemt lader sig oversætte til digitale formater. Udviklingen i 1990'erne indenfor computere og internettets større udbredelse har samtidig gjort disse redskaber til kopiering og distribution økonomisk tilgængelige for den enkelte, private computerbruger. Den udbredte anvendelse af computere har medført, at også 'ophavsretsbeskyttet materiale' kopieres i stor stil, blandt venner og bekendte, eller via fildelingsnetværk. Kopiering og distribution af ophavsretsbeskyttet materiale betegnes som regel 'piratkopiering'.

I takt med den stigende piratkopiering er der sket en politisk polarisering. Nogle mener at ophavsretsloven skal strammes yderligere og at straffene for ulovlig kopiering skal øges for at sikre kulturlivet de bedste vilkår, mens andre mener at ophavsretten er forældet i det videnssamfund vi er på vej ind i og at den helt eller delvist skal afskaffes for at sikre kulturlivet de bedste vilkår. Et tydeligt eksempel på denne polarisering kan ses ved etableringen af henholdsvis Antipiratgruppen og deres ideologiske modpol Piratgruppen.

Langt de fleste er enige om, at kulturlivet sikres de bedste vilkår med en afbalanceret ophavsret. Desværre er der stor uenighed om, hvor dette balancepunkt skal findes.

Yderligere information

Personal tools