Public Domain (PD)

Fra NotatWiki
(Henvist fra Public domain)
Skift til: Navigation, Søgning

Public Domain (PD) betyder 'offentligt område' og beskriver værker og produkter, som alle har adgang til at anvende frit uden at skulle spørge nogen om lov.

Når et 'værk' har været offentligt tilgængeligt, og dets lovmæssige beskyttelse (ophavsret eller copyright) er udløbet, overgår det automatisk til Public Domain. En ophavsretshaver kan desuden aktivt, ved en simpel erklæring, afgive alle rettigheder til et værk, og dermed lade værket overgå til Public Domain.

Alt hvad der er indenfor Public Domain kan frit kopieres, sælges, og anvendes til talrige formål.

Det er hvad vi også typisk kalder kulturarv. Hvornår et givet 'værk' er og overgår til Public Domain er eet af de afgørende spørgsmål i debatten om ophavsret. Længden af den periode, hvor et givet værk er beskyttet imod kopiering, er steget igennem det 20. århundrede, i takt med at nye medieindustrier har fået stadigt større økonomisk betydning - og stærke lobbykræfter har arbejdet for at fastholde underholdningsindustriens forretningsområder. Amerikanske copyright-kritikere ynder at sige, at hver gang, at der er risiko for at Mickey Mouse overgår til Public Domain, så revideres loven og beskyttelsesperioden forlænges.

Idag går der efter dansk lovgivning temmelig længe, normalt ophavsmandens levetid plus 70 år, inden et værk overgår til Public Domain. I USA er perioden endnu længere, efter den amerikanske vedtagelse af lovpakken Digital Millenium Copyright Act.

Public Domain-ressourcer i NotatWiki

Hvis et givent værk (f.eks. et billede eller en digital reproduktion af et billede) i NotatWiki menes at være overgået til Public Domain, kan værket ikke licenseres under NotatWikis Creative Commons licens. Undtagelsen angives på de berørte sider med følgende skabelon, der samtidig også signalerer vores antagelse af værkets status som Public Domain :

Undtagelse fra NotatWiki:Ophavsret : Indholdet af denne side menes at være Public Domain (PD), idet værkets oprindelige ophavsrets-beskyttelse er udløbet efter dansk lov, eller ophavsmanden på anden måde har overdraget værket til Public Domain.

Yderligere information

Personal tools