The Pirate Bay

Fra NotatWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Piraternes sejr over MPAA... Dette modificerede logo blev anvendt på TPB, da sitet var overraskende hurtigt online igen efter de svenske myndigheders razzia 31. maj 2006

Indholdsfortegnelse

The Pirate Bay (TPB) er en svensk fildelings-webtjeneste, der benytter bittorrent-protokollen. The Pirate Bay har opnået stor international rækkevidde og succés, og stor opmærksomhed fra den internationale presse, måske især på grund af initiativtagernes åbenlyse disrespekt for copyright- og ophavsretsregimets bagmænd og mellemmænd, hvis 'infringement notices' offentliggøres på websitet, med stærkt satiriske svar.

Baggrund og funktionalitet

The Pirate Bay blev startet i 2003 af den svenske græsrodsbevægelse Piratbyrån (forbilledet for den danske Piratgruppe). Sitet blev dog hurtigt et selvstændigt projekt og der er idag ingen forbindelse imellem Piratbyrån og Pirate Bay, der drives af forskellige personkredse.

De filer der deles indeholder som oftest piratkopierede film, musik, computerspil og anden software, samt pornografi. Navnet 'The Pirate Bay' henviser til en populær forestilling om sitet, som et online 'safe haven', hvor brugerne kan lægge til kyst og slå anker, og dels afsætte og laste deres varer. Forestillinger som denne ligger i forlængelse af de aktivistiske undertoner af TPB's virksomhed.

At de kan opretholdes, hænger sammen med, at The Pirate Bay blot indekserer brugernes uploadede torrent-filer, og sitet har således ikke selv nogen filer på deres servere, som krænker ophavsret. En torrent-fil er kort fortalt en fil med metadata, der gør at computere udstyret med en bittorrent-klient kan finde og dele filen på internettet. Torrentfilerne linker til og indeholder informationer om filer på brugernes egne computere, spredt geografisk over hele internettets udstrækning. En bittorrent-tracker gør det muligt at downloade filerne fra et veritabelt ocean af forskellige brugere.

Hån, spot og latterliggørelse

Fildelingen finder sted åbenlyst for enhver, og måske især derfor har The Pirate Bay lige siden sin start været en torn i øjet på underholdningsindustrien og antipirat-organisationer som MPAA og det svenske Antipiratbyrån. TPB skilter selv ligefremt med dette, og er kendt for de aktivistiske undertoner af deres virksomhed. Udover at sitet gør alverdens copyright-beskyttede film, musik og software tilgængelige via deres bittorrent-tracker, udstiller de løbende juridiske henvendelser de har modtaget, under sektionen 'legal threats', sammen med deres åbenlyse spot, foragt og latterliggørelse.

Razziaen imod The Pirate Bay

Eet af de helt store slag i den verserende 'krig mod piratkopiering' ('war on piracy') fandt sted i sommeren 2006, med Sverige og det globale internet som slagmarken. The Pirate Bay blev 31. maj 2006 udsat for razzia. Op mod angiveligt 50 politifolk slog til imod ti forskellige adresser i det halve Sverige, og beslaglagde servere og andet hardware. Tre personer tilknyttet TPB blev anholdt og afhørt af politiet, heriblandt TPB's tilknyttede jurist, Mikael Viborg.

Aktionen var begrundet i sikring af beviser for brud på ophavsretten eller 'assistance til brud' på den svenske lov om ophavsret. Aktionen fandt angiveligt sted efter pres fra den amerikanske regering og lobbyorganisationen MPAA, som efterfølgende udsendte en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik at de svenske myndigheder havde 'sunket' The Pirate Bay. Allerede tre dage senere, 3. juni 2006, kunne The Pirate Bay afkræfte MPAA's påstand. TPB var online igen, genskabt fra backups som det svenske politi ikke havde haft held til at få fingrene i. Den hastighed, hvormed at The Pirate Bay er kommet op at køre igen, tyder på en logistik, en organisation og et lederskab, som de svenske myndigheder næppe havde forventet. Det forlød på nettet i perioden efter razziaen, at TPB for fremtiden vil blive drevet fra 4 forskellige lande, heriblandt Rusland, Ukraine og Holland. TPB kørte i en midlertidig periode fra en server i Holland, men flyttede kort tid efter tilbage til Sverige, hvorfra sitet stadig drives.

MPAA stod bag

Den amerikanske organisation Motion Picture Association of America (MPAA), hævdede i en pressemeddelelse 31. maj, at de svenske myndigheder havde 'sunket' The Pirate Bay. MPAA er kendt som Hollywoods forlængede arm og en stærk lobbyorganisation imod piratkopiering og fildeling. The Pirate Bay har længe været en torn i øjet på MPAA. Angiveligt har MPAA fået den amerikanske regering til endeligt at lægge pres på den svenske regering, for at løse problemet 'The Pirate Bay'. Ordren til aktionen kom efter sigende direkte fra det svenske justitsministerium, på trods af anklagemyndighedens advarsler om at gå videre med sagen, pga. manglende mulighed for at løfte bevisbyrden.

Hvis det viser sig rigtigt, at den svenske regering på denne måde har blandet sig i anklagemyndighedens arbejde, gør det hele sagen endnu mere speget - og til desto større en appelsin i turbanen for det svenske Piratparti. Det er næppe populært blandt de fleste svenskere, at den amerikanske underholdningsindustri på denne måde kan få den svenske regering til at danse efter deres pibe.

Retssag og implikationer

Der ventes en retssag som følge af razziaen. En dato for retssagen er endnu ikke fastsat, idet anklageren flere gange har bedt retten om mere tid til at forberede sagen, hvilket af nogle tolkes som at anklagemyndigheden har en tvivlsom sag. Det understøttes af anklageren selv, som nogle måneder før den store razzia i en pressemeddelelse analyserede mulighederne for at retsforfølge TPB.

Retssagen afventes med spænding. For hvis det er ulovligt for TPB at indeksere filer på de forbundne brugeres computere (dvs. egentlig drift af en søgetjeneste), er det så også ulovligt for eksempelvis søgetjenesten Google at give adgang til 'ulovlig information' på de websider, som denne søgetjeneste indekserer? Og i givet fald, hvorfor og hvorfor ikke?

Det skal med i beregningen, at TPB udelukkende indekserer såkaldte metadata, samt at der linkes og henvises til store mængder af filer, som ikke nødvendigvis krænker nogen form for ophavsret. Ligesom Google anvendes til at finde informationer, anvendes TPB til at finde informationer; hvorvidt informationerne er lovlige på den ene eller anden vis tages der ikke stilling til. Google kan også anvendes til at finde materiale, der forbryder sig imod ophavsret. Hvis en søgetjeneste kan gøres ansvarlig for de informationer som den stiller til rådighed, samt brugen af disse informationer, truer det med at undergrave hele internettets funktionalitet.

Sagen har samtidig vidtrækkende implikationer for vores forhold til information og tilgængeliggørelse af information, også i den analoge verden. Er et bibliotek f.eks. ansvarligt for brugen af den viden, der findes i de bøger, biblioteket stiller til offentlig rådighed? De fleste vil mene, at det ikke er tilfældet. Er det rimeligt at stille en søgetjeneste på nettet anderledes? Og ud fra hvilke hensyn og begrundelser?

Nøglepersoner

Andre projekter

'Folkene bag' The Pirate Bay har igennem tiden involveret sig i flere beslægtede, men helt eller delvist uafhængige projekter, f.eks. OscarTorrents i forbindelse med uddelingen af Oscar-statuetterne primo 2007, EurovisionTorrents i anledning af Melodi Grand Prix 2007, Playble - et kommende musiksite, samt BayImg, et website, der tilbyder gratis, ucensureret hosting af billedfiler.

TPB-folkene har dertil tidligere annonceret, at de arbejder på et projekt, der skal tage konkurrencen op med video-sites som YouTube og Stage6.

Se også

  • Steal This Film - dokumentarfilm om TPB og folkene bag, med udgangspunkt i historien om razziaen imod TPB i foråret 2006

Yderligere information

Personal tools