Wiki

Fra NotatWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

En wiki er et website, som enhver besøgende har adgang til at redigere. Alle tilgængelige tekster og informationer i en wiki kan redigeres af alle via internettet, ved hjælp af en almindelig browser.

En wiki skabes af en større eller mindre gruppe af brugere, som - uafhængigt af hinanden, men ofte i samarbejde, ud fra et givent emne eller tema - arbejder på tekster, præsentationer og information i wikien. Fremfor f.eks. at arbejde med en tekst i MSWord og sende dokumentet frem og tilbage imellem gruppens medlemmer til rettelser og godkendelse, foretages ændringer direkte i wikiens sider, og ændringerne er straks synlige i wikien. Wikien kan redigeres uanset hvor de deltagende brugere befinder sig geografisk eller tidsmæssigt i forhold til hinanden, så længe de har adgang til internettet.

De fleste websider eller internet-forums redigeres traditionelt alene af en web-administrator, eller en gruppe af moderatorer. I en wiki derimod, er der ingen central godkendelse eller kontrol af tilføjelser til websiden. I praksis udøves imidlertid en social og faglig 'kontrol' med indlæg og tilføjelser i wiki'en, idet alle bidragydere i princippet samtidig er redaktører.

Baggrund

Programmøren Ward Cunningham startede i 1995 Portland Pattern Repository, der er kendt som den første wiki. Konceptet blev navngivet 'wiki' efter Cunninghams besøg på Hawaii, hvor han i lufthavnen fik at vide, at han skulle tage en 'wiki-wiki', navnet for de små hurtige lufthavnsbusser, der fragtede passagerne rundt.

Udviklingen af wiki-tanken hænger nært sammen med Cunninghams udvikling i 90'erne af det der senere er blevet kendt som 'extreme programming'. Ekstrem-programmering har bl.a. til formål at skabe den mest enkle og optimale kode mulig for en given funktionalitet.

Denne arv er stadig en væsentlig grundidé bag de fleste wiki-projekter, der søger at give en større eller mindre gruppe af brugere adgang til i fællesskab at skabe og optimere en tekst, så projektet opnår den bedst mulige, mest nuancerede, opdaterede og præcise tekst.

Wiki-fænomenet har siden fundet anvendelse for talrige andre områder end udviklingen af software, hvoraf det bedst kendte og største wikisite formodentlig er Wikipedia, hvis formål er at skabe en åben, online encyklopædi. Wikipedia findes idag på talrige sprog, der dog varierer en del i omfang og antal brugere.

Software

Betegnelsen 'wiki' anvendes ofte både for den software, som en wiki er bygget op omkring, og for det resultat eller den proces, som skabes. At 'wiki' således kan betyde både den software og fænomenologi, der ligger bag, såvel som det der kommer ud af processen, kan somme tider give anledning til nogen forvirring.

De fleste wiki'er er baseret på open-source software, som er kollaborativt udviklet på internettet af en større eller mindre gruppe af programmører, i forbindelse med specifikke wiki-sites. Dette gælder også for MediaWiki, som er specifikt udviklet til brug for Wikipedia, og som også NotatWiki er baseret på.

Wiki'ens filsystem installeres på en computer, som er koblet op på et computernetværk, oftest på en web-serverinternettet. Alle sider i wikien gemmes typisk i en database, som alle brugere har adgang til at læse og redigere, via en almindelig web-browser, som eksempelvis Internet Explorer. På baggrund af databasen genererer og præsenterer softwaren de websider, der efterspørges af internetbrugeren, og giver samtidig mulighed for at brugeren kan tilføje ændringer og nye sider.

Grundprincipper

En wiki kan virke intimiderende, kaotisk og uoverskuelig, når man møder konceptet første gang. Søger eller bidrager man med information efter de samme lineære tankegange, man er vant til fra trykte medier eller traditionelle websider, får man kun det halve udbytte af wikien. For at være i stand til at bruge en wiki optimalt er det værd at øve sig i at kaste nogle vante tankegange overbord, og hele tiden holde sig nogle grundlæggende principper for øje.

En kollaborativ proces

En wiki er for det første kendetegnet ved at være en proces. Der er ingen tekst i en wiki, der nogensinde er 'færdig', da alt indhold principielt kan redigeres af enhver bruger. Information og indhold organiseres og opdateres løbende af alle sitets brugere.

Dette har bl.a. disse implikationer, til forskel fra almindelige websider eller forums :

  • Alle brugere kan redigere hinandens tekster. Der er ikke længere blot een forfatter af en tekst eller en webside, der kan være lige så mange som der er brugere af sitet. Dette indebærer bl.a., at enhver der bidrager til en wiki, må være forberedt på at afgive suverænitet i forhold til 'sin' tekst. Med mindre der specifikt angives andet, kan enhver tekst frit redigeres af andre brugere.
  • En større eller mindre gruppe af brugere kan arbejde kollaborativt på en tekst, et projekt, det være sig på idéplan eller på et tekstnært niveau, på et kreativt, æstetisk eller strukturelt niveau.
  • Brugere kan i udstrakt grad specialisere sig. En enkelt bruger kan bidrage med det han eller hun er god til, og ikke bekymre sig så meget om alt muligt andet. Andre vil bygge på og forbedre, hvor den forrige slap. Nogle vil have store visioner, andre unik detailviden og sans for detaljen. Nogle vil være gode til at formattere og skabe struktur, andre vil bidrage med vilde inputs, der sætter ting igang. Atter andre vil besidde tekniske evner, eller sans for æstetik.
  • En wikis åbne karakter gør det til enhver brugers opgave at deltage i wiki'ens fællesskab, og dermed også medvirke til at holde god orden og struktur, redigere efter bedste evne, i overensstemmelse med wikiens formål og præmisser, hjælpe andre brugere, og medvirke til at beskytte wiki'en mod hærværk og spam.

Ikke-lineær struktur

En wikis indhold organiseres ikke hierakisk eller lineært, som vi kender det fra det trykte medie - og til en vis grad fra konventionelt opbyggede websider, der mimer det trykte medie. Derimod organiseres information efter ikke-lineære principper, i lighed med internettets struktur. Wiki'en tillader links og kategorier på kryds og tværs af databasen, ofte på tværs af traditionelle hierakiske strukturer.

Wikilinks anvendes til at linke enkelte sider til andre sider i wiki'en, det være sig eksisterende, aktuelle sider, eller endnu ikke skabte, kommende sider. Døde links er ikke døde, men mulige links til nye sider, der måske kan oprettes senere, måske af andre brugere.

Implikationer :

  • "Link-as-you-think"-kultur. Man behøver ikke huske lange URL's men kan linke til de ting man synes er relevante at linke til imens man skriver - uden nødvendigvis at tænke på om siderne findes. Først bagefter organiserer man.
  • Det er muligt at skabe uendeligt komplekse betydningssammenhænge, hvor vidt forskellige, men alligevel beslægtede sider kobles sammen.
  • Wiki'en forsøger ikke at skjule sin egen udviklingshistorie, men rummer såvel sin historie, såvel som sin potentielle fremtid i sig. Der kan bladres tilbage til tidligere redigeringer og versioner, og nye veje for wiki'en kan udstikkes ved at oprette links til endnu ikke-eksisterende sider.

Læs mere

Personal tools