Yochai Benkler

Fra NotatWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Yochai Benkler

Indholdsfortegnelse

Yochai Benkler er professor i jura ved Yale Law School og forfatter til bogen The Wealth of Networks som i 2006 har fået stor opmærksomhed for sin syntese-skabende analyse af de økonomiske og produktionsmæssige betydninger af de sociale fænomener som vinder frem på internettet. Rum som f.eks. Wikipedia og open-source-software-bevægelsen kalder Benkler for commons-based peer production. Creative Commons, Blog-kulturen, peer-to-peer-fildeling, Project Gutenberg, Flickr, MySpace m.fl. er andre eksempler, som Benkler fremhæver.

Benklers arbejde retter sig imod hvordan ressourcer organiseres og fordeles indenfor sådanne åbne sociale netværk på internettet, med vidtrækkende implikationer for ellers rodfæstede økonomiske og politiske forestillinger.

Biografi

Benkler er uddannet ved henholdsvis Tel-Aviv University (1991) og Harvard Law School (1994). Han var assistent for den amerikanske højesteretsdommer Stephen G. Breyer fra 1995 til 1996. Fra 1996 til 2003 var han professor ved New York University School of Law, gæsteforelæser ved Yale Law School samt Harvard Law School 2002-2003, før han blev fast tilknyttet Yale Law School fakultetet i 2003.

Bibliografi

Yderligere information

Lyd og video

Personal tools